Mottak og registrering

Alle varer kontrolleres nøye før plassering på lager slik at du som kunde er sikker på at kvalitet og antall stemmer. Antall og lokasjoner registreres i vårt WMS-system som sikrer full kontroll.

Det er vi som tar oss av lossingen av containere og trailere.