Profilen vår

Vi er en leverandør av logistikk-tjenester. Det er en selvfølge at vi derfor også fører en god logistikk internt på alle plan. Det er vår identitet en del av.