UTSENDELSER

Når dine varer er pakket og merket må de transporteres til kunden

Gjennom egne godsruter og samarbeid med store samlastere tilbyr vi kanskje markedets beste og mest fleksible transportløsninger.

Enten du sender ut små kartonger eller store varepartier har vi meget konkurransedyktige løsninger. En stor del av vår omsetning kommer fra rene transport kunder og vi sitter på en unik kunnskap innen dette fagområdet.

Dette kommer våre kunder til gode gjennom lave priser, korte framføringstider og gode spesialløsninger for de som trenger det.

Referanser

Glava
Unisport
SML Lighting
Smartpanel