REFERANSER

Glava

RST har vært transportør hos Glava siden 2004.
"RST holder god kvalitet på sine tjenester og de er lette å samarbeide med.
Glava er godt fornøyd med RST som transportør."
Terje Bredesen, Logistikksjef GLAVA AS

Unisport

Unisport har benyttet RST som leverandør av lager og transporttjenester siden 2009.
"Vi leverer blant annet ballbinger og fotballmål til kommuner og idrettslag i hele Norge.
Dette er leveranser som ofte krever litt ekstra oppfølging og leveringstidspunkt må avtales.
Vi er strålende fornøyd med servicen og oppfølgingen hos RST og de har konkurransedyktige priser."
Brian Phillips, Daglig leder Unisport Scandinavia AS

SML Lighting

Vi flyttet vårt lager til RST i 2014.
"Siden da har RST lagret, plukket og transportert alle våre produkter.
RST har personlig service og er lette å samarbeide med.
Vi er godt fornøyde med RST som logistikkleverandør."
Svein Robert Fossum, Daglig leder SML Lighting AS

Smartpanel

Smartpanel AS har siden 2009 samarbeidet tett med RST.
"Gjennom sine godsruter distribuerer de våre varer til alle våre kunder sør for Nord-Trøndelag.
Korrekte leveranser er svært viktig for oss og vi er avhengig av en transportør som har fokus på dette.
Mange av våre kunder forventer også større partier levert med løftelem. RST er fleksible, og har høy kvalitet på sine leveranser.
Vi opplever sjelden skader eller forsinkelser og de mestrer større leveranser til mottagere uten rampe eller truck.
Vi er meget godt fornøyd med RST som transportør."
Simen Holme, Logistikksjef Smartpanel AS

Referanser

Glava
Unisport
SML Lighting
Smartpanel